Zmluvy

Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
14.
Január
2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001620-094_2020
15442,00€SISA- sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o.Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
14.
Január
2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001620-095_2020
7721,00 €SISA- sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o.Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
14.
Január
2021
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ kód ITMS2014+: 312051ARB1
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001620-096_2020
7721,00 €SISA- sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o.Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
3.
November
2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041Z18001
49661,68€SISA – sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o.Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27.
December
2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2016
USVRK_ZM_USVRK-KUS-2016-001244_2016
4000,00€SISA – sociálna intervencia, sociálne aktivity n.o.Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity